Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
06/03/2018
93
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
06/02/2018
99
Chi cục HQ Thông báo tìm chủ sở hữu
Chi cục HQ Thông báo tìm chủ sở hữu
06/02/2018
101
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục Hải quan Cốc Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
19/01/2018
43
Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan
Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
17/01/2018
716
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục HQCK Hữu Nghị thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bá đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh để bán đấu giá ới tài sản là tang vật vị phạm hành chính trong lĩnh vực ...
27/12/2017
75
Thông báo lựa chọn tổ thức đấu giá tài sản
Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
10/11/2017
62
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
19/07/2017
173
Tổng cục Hải quan xây dựng Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN
Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.
17/07/2017
151
Trang 1 / 6
1 2 3 4 5 6
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn