Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục Hải quan Cốc Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
19/01/2018
4
Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan
Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
17/01/2018
8
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục HQCK Hữu Nghị thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bá đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh để bán đấu giá ới tài sản là tang vật vị phạm hành chính trong lĩnh vực ...
27/12/2017
12
Thông báo lựa chọn tổ thức đấu giá tài sản
Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
10/11/2017
35
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tang vật vi phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt ...
19/07/2017
139
Tổng cục Hải quan xây dựng Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN
Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.
17/07/2017
115
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC
Theo dự kiến, vào 9g-11g ngày 04/4/2017, Báo Hải quan sẽ tổ chức buổi “Giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan với bạn đọc Báo Hải quan về sửa đổi, bổ sung Thông tư số ...
02/04/2017
575
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu phục vụ cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016
Thực hiện Thông tư số 12/2015ATT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại ...
04/11/2016
535
Hải quan Lạng Sơn: 168 tờ khai tồn đọng trên hệ thống
Theo thống kê từ Cục Hải quan Lạng Sơn, qua kiểm tra rà soát tờ khai hải quan XNK từ 1-1-2015 đến 30-9-2016, toàn Cục có 168 tờ khai hải quan hàng hóa XNK đủ điều kiện qua khu ...
04/11/2016
512
Trang 1 / 6
1 2 3 4 5 6
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn