Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015
Ảnh tư liệu Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính
Hội đàm với Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc 2015
Lễ ký kết Quy chế phối hợp HQ Lạng Sơn - Báo Hải quan
Hội nghị sơ kết công tác phối hợp Kiểm tra sau thông quan HQ Lạng Sơn - Hà Nội
Họp tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp 2014
Công tác xã hội, thể thao, văn hóa, văn nghệ
Triển khai VNACCS/VCIS
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn