Thứ năm, 24/12/2015 | 16:36
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Hải quan Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước.
Hải quan Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước. Năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được Bộ Tài chính giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước là: 4.100 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 4.400 tỷ; đến tháng 7/2015 Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2015 cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn là 5.100 tỷ; tiếp đó tháng 9/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã giao bổ sung nhiệm vụ thu NSNN là 6.200 tỷ đồng.

Hải quan Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước.

Năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được Bộ Tài chính giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước là: 4.100 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 4.400 tỷ; đến tháng 7/2015 Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2015 cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn là 5.100 tỷ; tiếp đó tháng 9/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã giao bổ sung nhiệm vụ thu NSNN là 6.200 tỷ đồng. Như vậy qua hai lần điều chỉnh số thu được giao tăng thêm 2.100 tỷ đồng tăng 51,2% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao năm 2015, đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh trong nước có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015. Ngay từ đầu năm Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn đã xây dựng và triển khai đồng bộ tám nhóm giải pháp tăng thu Ngân sách nhà nước, trong đó chú trọng đến giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian thông quan, tạo sức cạnh tranh trong doanh nghiệp đóng góp số thu cho Hải quan lạng Sơn góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của ngành Hải quan, Đến ngày 23 tháng 12 năm 2015, số thu NSNN tại Cục Hải quan Lạng Sơn đạt được là 6.280,5 tỷ đồng.

Các giải pháp cụ thể :

(1) Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu:

Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, chủ động tìm hiểu, tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn, chia sẻ cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XNK, ưu tiên  mọi nguồn lực có thể  nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Trên cơ sở thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan. xây dựng và ban hành và triển khai thực hiện các quy trình TCVN ISO 9001:2008 để đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để rút ngắn thời gian thông quan và tiết giảm chi phí đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu.

(2) Tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ thuế:

Triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi bổ sung các Luật thuế, kiểm tra, rà soát các nguồn thu tiềm ẩn, kiểm tra rà soát các căn cứ tính thuế  đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước trước khi thông quan hàng hóa; không để phát sinh nợ xấu phát sinh sau thông quan.

Cấp cục và Chi cục các Tổ đôn đốc thu hồi nợ đọng, căn cứ số nợ thuế và tình hình thực tế triển khai quyết liệt có hiệu quả kế hoạch đôn đốc thu đòi, áp dụng các biện pháp để đôn đốc thu hồi nợ đọng, đảm bảo đúng trình tự theo quy định, quyết tâm không để phát sinh thêm nợ mới và giảm tối đa nợ cũ.

 (3) Tăng cường chống thất thu qua trị giá tính thuế, qua áp mã số hàng hóa:

Tiếp tục chú trọng công tác đấu tranh gian lận thương mại qua trị giá tính thuế, mã số hàng hóa. Kiểm tra tham vấn, xác định trị giá đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, chủ động thu thập thông tin, đề xuất xây dựng, bổ sung các mặt hàng vào danh mục quản lý rủi ro về giá. Kiểm tra phát hiện ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận qua trị giá, số lượng, mã số…đặc biệt với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn….

(4) Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro

Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý rủi ro, đẩy mạnh công tác phân tích, đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm trong hoạt động XNK trên địa bàn, xác định công tác đánh giá rủi ro là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và những năm tiếp theo, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý Hải quan.

(5) Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan:

Triển khai thực hiện Hệ thống thông quan điển tử tự động VNACCS/ VCIS, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 có hiệu lực thi hành kèm theo các Nghị định, Thông tư và quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan có nhiều thay đổi, Việc kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong vòng 60 ngày được chuyển kiểm tra tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu, tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan chủ yếu thực hiện kiểm tra để đánh giá tính tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn xác định nhiệm vụ của Chi cục kiểm tra sau thông quan rất nặng nề, chính vì vậy đã xây dựng và bổ sung lực lượng sau thông quan tăng cả về số lượng và chất lượng, đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ làm công tác sau thông quan, nhằm đạt hiệu quả cao trong công các chống gian lận thương mại.

(6) Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu: gian lận thương mại tập trung triển khai quyết liệt các chuyên đề chống buôn lậu. Triển khai các khâu nghiệp vụ cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá, các chất ma tuý qua biên giới trong điều kiện môi trường thông quan điện tử. Tăng cường chống buôn lậu trốn thuế, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; kiểm soát chặt buôn bán qua biên giới; hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng hóa nhập khẩu. Làm tốt công tác thu thập xử lý thông tin để tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo chi cục trong việc phân, chuyển luồng hồ sơ được chính xác và đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác tham vấn, xác định trị giá tính thuế với các mặt hàng nhạy cảm, các mặt hàng có thuế suất cao và các mặt hàng có dấu hiệu gian lận nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thông thoáng của quy trình thủ tục hải quan để gian lận thương mại gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của các đối tượng xuất nhập cảnh.

(7) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ chi tiết từng mảng công việc, nhằm sớm phát hiện các sai sót để kịp thời khắc phục tại các khâu nghiệp vụ. Phân tích, đánh giá phân loại các khoản nợ đọng, làm rõ các khoản phải thu chưa thu được từ công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng, tìm kiếm các nguồn thu từ các dự án đầu tư của các doanh nghiệp, hướng dẫn giúp đỡ doanh nghiệp từ khâu đầu tiên trước khi khai báo thủ tục hải quan, tránh sai sót dẫn đến gian lận khi đã thông quan hàng hóa.

(8) Đề xuất với UBND tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa đường vào các cửa khẩu phụ nhằm thu hút các doanh nghiệp đến với Lạng Sơn.

                                                                                                                                                    Trần Anh Tuấn - TTDL&CNTT

 

 

 

 

Tin liên quan
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn