Thứ tư, 31/07/2019 | 08:32
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Quy chế phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi: Tiền đề cho quan hệ đối tác hợp tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp

         Ngày 25/7/2019, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã thực hiện Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục hải quan tân Thanh và các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi trong địa bàn.

          Chi cục Hải quan Tân Thanh được phân công quản lý 04 cửa khẩu phụ trải dài trên địa bàn 02 huyện biên giới Văn Lãng và Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. gồm: Cửa khẩu Tân Thanh ( xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng), cửa khẩu phụ Na Hình ( xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng), cửa khẩu phụ Bình Nghi ( xã Đào Viên, huyện Tràng Định), cửa khẩu phụ Nà Nưa ( xã Quốc Khánh, huyện Văn Lãng). Tại đây có 08 Đoanh nghiệp kinh doanh kho, bãi đang hoạt động.

Các doanh nghiệp kinh doanh kho, bai là các Donah nghiệp có hoạt động tương đối lâu dài tại các khu cvực cửa khẩu; Vốn đầu tư tương đối lớn có tính ổn định cao. Ngoài hoạt động kinh doanh kho bãi, một số doanh nghiệp còn có hoạt động kinh doanh xnk thương mại, những  hoạt động này mang tính định hướng cao trong quản lý địa bàn cũng như là một kênh tuyên truyền của cơ quan Hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động.

Quy chế phối hợp là cơ sở chung cho việc phối hợp hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp và công tác quản lý giám sát của cơ quan Hải quan. Về lâu dài, Cơ quan Hải quan có thể khai thác những khía cạnh to lớn mà các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi có thể mang lại để sử dụng như một kênh tuyên truyền, hoặc là cánh tay nối dài cửa cơ quan Hải quan trong công tác quản lý. Trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế phối hợp của các bên, phía cơ quan hải quan cần quan tâm, kiểm tra, nhắc nhở để xây dựng được mối quan hệ đối tác hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi trong tương lai. Ngoài ý nghĩa quản lý, tuyên truyền; các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi còn là kênh để cơ quan Hải quan thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát chống buôn lậu hữu hiệu. Việc tham gia thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp của các doanh nghiệp mkinh doanh kho, bãi và phản ánh đúng những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, chính là cách mà các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tham gia thiết thực vào rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh kho, bãi nối riêng và hoạt động quản lý Nhà nước về kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung.

          Với tiềm năng to lớn đó, Chi cục hải quan Tân Thanh ,phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác phối hợp với các DN kinh doanh kho, bãi, tiếp tục xây dựng và phát triển công tác hợp phợ với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi thành quan hệ Đối tác hợp tác trong tương lai.


Tin liên quan
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn