Thứ năm, 21/05/2015 | 08:01
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hàng hóa XNK
Đó là một trong những mục tiêu Bộ Tài chính đặt ra trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 mới được ban hành.

Trong Kế hoạch hành động, Bộ Tài chính đưa ra 3 mục tiêu cụ thể là: Rút ngắn thời gian nộp thuế đến hết năm 2015 đạt mức trung bình của các nước ASEAN-6 còn không quá 121,5 giờ/năm; rút ngắn thời gian hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để phát triển thị trường tài chính, dịch vụ tài chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân.

Bộ Tài chính cũng xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho lĩnh vực Hải quan và Thuế.

Đối với lĩnh vực Hải quan, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là triển khai có hiệu quả Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan 2014.

Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hải quan, trong đó đảm bảo Hệ thống VNACCS/VCIS vận hành ổn định, bền vững, mở rộng thực hiện thanh toán điện tử, Cơ chế một cửa quốc gia, tiến tới kết nối Cơ chế một cửa ASEAN; tiếp tục thực hiện phương thức quản lý rủi ro trên cơ sở phân loại doanh nghiệp, phân loại người khai hải quan.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đặt ra yêu cầu đối với ngành Hải quan là phải phối hợp với các bộ, ngành liên tục rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành; sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu thống nhất và quy định về tiêu chuẩn, phương thức kiểm dịch, kiểm tra chất lượng hàng hóa; công khai hóa tiêu chuẩn áp dụng, đơn vị thực hiện kiểm tra, thời gian và chi phí đối với từng mặt hàng cụ thể...

Đối với lĩnh vực Thuế, Bộ Tài chính đặt mục tiêu rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính thuế trước 30-6-2015. Việc đơn giản hóa thủ tục thuế sẽ được triển khai theo hướng giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế; sửa đổi 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90% trước 30-9-2015; ban hành quy định về chế độ quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra về thuế trước 30-6-2015; quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp trước 30-9-2015; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 60% tờ khai và số tiền hoàn thuế trước 30-9-2015 và đạt 95% trước 30-9-2016.

Cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, khiếu nại thuế được xây dựng bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế đúng thời gian quy định và 90% hồ sơ khiếu nại thuế được giải quyết đúng thời gian quy định; cơ sở dữ liệu về người nộp thuế được xây dựng tập trung thống nhất toàn quốc đối với doanh nghiệp trước 30-9-2015 và đối với hộ, cá nhân kinh doanh trước 30-9-2016...

Đại diện Vụ Pháp chế- Bộ Tài chính cho biết, việc Bộ Tài chính xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2015-2016 sẽ giúp các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ phải thực hiện; trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân, đơn vị đồng thời giúp việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được đồng bộ và thống nhất, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tin liên quan
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn