Số hiệu VB: 09/2019/TT-BTC
Ngày ban hành:15/02/2019
Ngày hiệu lực:01/04/2019
Trích yếu:Sửa đổi một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Người ký:Vũ Thị Mai
Số trang:4
Loại văn bản:Thông Tư
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Lĩnh vực:Phân loại hàng hóa, Chính sách mặt hàng, Thủ tục hải quan
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn