Số hiệu VB: 22/2019/TT-BTC
Ngày ban hành:16/04/2019
Ngày hiệu lực:01/07/2019
Trích yếu:Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Người ký:Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Số trang:31
Loại văn bản:Thông Tư
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn