Số hiệu VB: 806/QĐ - BTC
Ngày ban hành:02/06/2020
Ngày hiệu lực:02/06/2020
Trích yếu:Đính chính Quyết định số 70/QĐ - BTC ngày 16/01/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019
Người ký:Vũ Thị Mai
Số trang:2
Loại văn bản:Quyết Định
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn