Quy chế phất ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Quy chế phất ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
27/05/2020
43
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
18/05/2020
84
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
12/05/2020
50
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC CỬA KHẨU TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC CỬA KHẨU TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH
09/03/2020
197
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV
03/03/2020
150
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
02/03/2020
171
Trang 1 / 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn