TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC CỬA KHẨU TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC CỬA KHẨU TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH
09/03/2020
57
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV
03/03/2020
47
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
02/03/2020
58
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
02/03/2020
83
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
27/02/2020
74
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
25/02/2020
91
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
14/02/2020
136
BÁO CÁO THÔNG TIN CẬP NHẬT TỪ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH, TRUNG QUỐC VỀ TÌNH HÌNH VIÊM PHỎI CẤP DO NHIỄM VIRUT CORONA MỚI TẠI QUẢNG TÂY TRUNG QUỐC
BÁO CÁO THÔNG TIN CẬP NHẬT TỪ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH, TRUNG QUỐC VỀ TÌNH HÌNH VIÊM PHỎI CẤP DO NHIỄM VIRUT CORONA MỚI TẠI QUẢNG TÂY TRUNG QUỐC
30/01/2020
224
Trang 1 / 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn