THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC VÀ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2020
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC VÀ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2020
07/01/2020
19
CỤM CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀN GIAO NHÀ TỈNH NGHĨA CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
CỤM CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀN GIAO NHÀ TỈNH NGHĨA CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
06/01/2020
17
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
02/01/2020
49
Phối hợp tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hai quan năm 2020
Phối hợp tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hai quan năm 2020
02/01/2020
48
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
09/12/2019
68
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan Lạng Sơn
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan Lạng Sơn
09/12/2019
96
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan Lạng Sơn
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan Lạng Sơn
09/12/2019
89
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan Lạng Sơn
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan Lạng Sơn
09/12/2019
73
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNH HÓA
29/11/2019
78
THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH HOÀN THUẾ KIÊM BÙ TRỪ NỢ
THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH HOÀN THUẾ KIÊM BÙ TRỪ NỢ
30/10/2019
109
Trang 1 / 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Địa chỉ: Số 52 đường Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 873 721 | Fax: (025) 3 872 281
Website: http://www.lscustoms.gov.vn - http://www.haiquan.langson.gov.vn
Email: banbientapls@customs.gov.vn